The Outsiders

For ENG below>

Hoe kunnen we samen luisteren naar de aarde, bomen, insecten en kinderen van Leidsche Rijn? En als we dat doen, wat leren we van wat we horen? Welke vaardigheden en verhalen zijn geworteld in dit land, het landbouwverleden en het heden als vinexwijk? Wat leren we van deze vaardigheden en verhalen voor onze toekomst? 

We nodigen iedereen uit om mee te doen in publieke samenkomsten, workshops en rondleidingen door Leidsche Rijn om zo samen tot antwoorden te komen op deze vragen, en nieuwe verhalen te schrijven over dit gebied. Deze worden verzameld in The Travelling Farm Museum of Forgotten Skills: een rondreizend, participatief museum dat luistert naar de geschiedenis, het (im)materiele erfgoed en de huidige inwoners - menselijk en niet menselijk - in Leidsche Rijn, om zo vaardigheden en verhalen te ontwikkelen om een eerlijke en duurzame wereld te bouwen. 

Leidsche Rijn was ooit een uitgestrekt landbouwgebied, nu 22 jaar later is het omgebouwd tot een zogenoemde VINEX wijk. In dit proces van stedelijke ontwikkeling zijn vele verhalen, vaardigheden en herinneringen aan het landbouwverleden verloren gegaan. 

In 2018 kwamen het in Leidsche Rijn gevestigde kunstenaarscollectief The Outsiders en kunstinstelling Casco Art Institute: Working for the Commons samen met buren, kunstenaars en gemeenschappen in Leidsche om gezamenlijk nieuw leven te blazen in een van de overblijfselen van dit tijdperk: boerderij Terwijde. In de periode van zaaien tot oogsten werden er verschillende activiteiten ontwikkeld die nadachten over het verleden van Leidsche Rijn als landbouwgebied, en de toekomst als Utrechts nieuwste wijk in relatie tot voedsel, ecologie en erfgoed. 

De boerderij werd in 2019 verkocht aan een projectontwikkelaar, na veel onderzoek zijn we nu klaar voor een nieuwe kans: we willen door de buurt heen reizen en meer leren over de verhalen om ons heen - verteld door de aarde, de bomen, de insecten en kinderen van Leidsche Rijn. We willen jullie allemaal leren kennen! In vijf publieke momenten onderzoeken we Leidsche Rijn verder en vragen of jullie met ons meedoen, jullie verhalen delen en gedachten delen zodat we samen het Travelling Farm Museum of Forgotten Skills kunnen ontwikkelen! 

-----------------------------------------------------------------------------------

How can we come together and listen to the soil, trees, insects and children of Leidsche Rijn? And when we do, what can we learn from what we hear? Which skills and stories are rooted in this land, its agricultural past and presence as a suburb? What can we learn from those skills and stories for our future? 

We invite everyone to join us in public gatherings, workshops and tours through Leidsche Rijn to collectively answer these questions and work on writing new stories for the area, collected in The Travelling Farm Museum of Forgotten Skills: a travelling, participatory museum that listens to the history, (im)material heritage, and present-day inhabitants – human and non-human – of Leidsche Rijn to develop skills and stories for fair and sustainable world-building. 

Leidsche Rijn was once a vast farmland, now 22 years ago building started in the area to create a so-called VINEX neighborhood. In this process of urban development, many stories, skills and memories of its agricultural heritage disappeared.

In 2018 Leidsche Rijn based artist collective The Outsiders and Casco Art Institute: Working for the Commons joined forces with neighbors, artists and communities to inhabit and animate one of the few remnants: the Terwijde Farmhouse. From seeding to harvest time, several activities unfolded to think about the past of Leidsche Rijn as farmland and its future as Utrecht’s newest neighborhood, all through the lense of food, ecology and heritage. 

The farmhouse was sold to a developer in 2019 which offered us a new opportunity: to move into the neighborhood and learn more about all the stories around us - the ones told by the soil, trees, insects and children of Leidsche Rijn. We want to hear from all of you! In five public moments we will be exploring Leidsche Rijn further and invite you to join us and share your stories, thoughts and needs so we can develop the Travelling Farm Museum of Forgotten Skills together!