The Outsiders


Agroforestry verbindt landbouw, natuur en samenleving, 
en biedt een nieuw economisch perspectief voor boeren, landgoedeigenaren en natuurorganisaties. 

Design Lab Agroforestry 

Stimuleert duurzame en innovatieve agroforestrysystemen
Onderzoekt hoe deze passen in verschillende landschappen
Helpt initiatiefnemers om hun ambities te realiseren

Stichting Agrobosbouw NL geeft praktische inrichtings- en beheeradviezen aan boeren en andere landeigenaren die agroforestry willen gaan toepassen en werkt samen met diverse kennisinstellingen en overheden om een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Agrobosbouw NL ontwikkelt nieuwe verdienmodellen en financieringsvormen voor agroforestry. 

Circular Landscapes is een ontwerpbureau voor circulaire en natuurinclusieve landbouw. Landschapsarchitect Pieter Veen maakt duurzame plannen voor ondernemers, organisaties en overheden, vanuit een integrale ontwerpbenadering. Door verbindingen te leggen tussen verschillende functies, partijen en schaalniveaus ontstaan gedragen oplossingen met ruimtelijke kwaliteit. 

The Outsiders zijn een kunstcollectief dat onderzoek doet naar de betekenis van natuur, landbouw en erfgoed in onze stedelijke samenleving. Zij ontwikkelen creatieve werkvormen en beeldmiddelen om de dialoog tussen stedelingen en boeren te stimuleren, zoals het ‘travelling farm museum of forgotten skills’.

Design Lab Agroforestry wordt ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.